Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD)

Editörden

Editörden

Hatice PALA KAYA / SMD Genel Başkan Yardımcısı

Sağlık muhabirliğinin önemi yeterince bilinmiyor...

Sağlık sektöründe son dönemde çok hızlı bir değişim yaşandı. Sağlıkta dönüşüm programının unsurları, Genel Sağlık Sigortası ve nihayet özel sektörün ağırlığının çok hızlı biçimde artması bizi yepyeni unsurlarla tanıştırdı.


Sağlık alanındaki kitle iletişiminin artık çok farklı bir yapısı var. Haber kaynaklarının, haberden ve dolayısıyla gazeteciden-haberciden beklentilerinin boyutu genişledi.
Arz ve talep” sektörümüz için çok daha önemli bir unsur haline geldi.
Oysa bizim için; gazeteciler için değişmeyen bir unsur var: İnsan… Sağlık haberlerinin odak noktası insandır ve insan sağlığıdır. Yaptığımız hemen her haberin bir insanın yaşam kalitesini hatta hayatının devamını etkilediğini unutmamamız gerekiyor. Elbette bütün habercilerin gazetecilik ilkelerine uyması şart. Ancak bizim çok daha hassas olmamız gerekiyor çünkü bizim yaptığımız haberlerin doğurduğu sonuçların çoğu zaman telafisi mümkün olmuyor. Diğer, yukarıda bahsettiğim “değişen” unsurların bu bilinç etrafında değerlendirilmesinde fayda var.
Sağlık habercilerinin uzmanlaşması bu açıdan çok önemli. Uzmanlaşmak için de deneyim kazanmamız gerekiyor. Sektördeki yeni yapıyı kavramak, sağlık konusundaki temel bilgileri, kullanılan dile ait kavramları öğrenmek şart. Daha da önemlisi bunları yanlış aktarmamak için alana hakim olmak önemli unsur. Kısaca sağlık muhabirlerinin sadece “alan muhabiri” olması değil, uzman muhabir olması gerekli. Yayın kuruluşlarında çoğu zaman sağlık alanında görevlendirilen arkadaşlar başka alanlarda da görevlendiriliyor. Herhangi bir alanda boşluk olduğunda ise görev değişikliği konusunda ilk akla gelen “sağlık muhabiri” oluyor.
Bunun yanlışlığı ortada.
Hepimizin bu yanlışlıkla mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü sağlık haberleri, yazılı, görsel ve internet medyasının en fazla okunan haberleri arasında. Hemen her yayın organının düzenli bir sağlık programı-köşesi var.
Sağlık sisteminin yönetildiği Sağlık Bakanlığı ve SGK Ankara’da. Bu unsurlara rağmen yayın kuruluşlarının uzmanlaşmış sağlık muhabiri çalıştırma konusundaki bakış açılarını ve tutumlarını anlamak mümkün değil.
Sağlık Muhabirleri Derneği-SMD olarak önceliklerimizden biri bu unsur. Sağlık haberciliğinin özelliklerine uygun bir saygınlığa ulaşması. Bu saygınlığı kazanmakta haber kaynaklarımız, paydaşlarımız, okuyucu-izleyicilerimiz kadar basın kuruluşları da hedef kitlemiz içinde bulunuyor.
Yayın kuruluşlarını yöneten meslektaşlarımızın bu alanın kendine özgü şartlar gereği uzman muhabir çalıştırmanın önemini kavraması gerekiyor. Bu konu açıldığında, yönetici pozisyonundaki hemen herkes “bu konuyu bildiğini” söyleyecektir. Oysa mevcut şartlar sağlık haberlerinin öneminin yeterince kavranmadığını ispatlıyor.
Sağlık Muhabirleri Derneği, sağlık habercilerinin kısa vadeli sorunlarına da odaklanmakta kararlı. Sağlık muhabirlerinin-habercilerinin haber kaynağı olan kurumlarla ilişkilerinin kalitesinin artırılması konusu da gündemlerimizden biri. Bu konuda çok hassas davrandığımızı düşünüyoruz.
Gelecek dönemde sadece SMD’nin değil, her bir sağlık muhabirinin “tek başına bir sivil toplum örgütü gibi” çalışacağı, mesleğimizi hak ettiği değere kavuşturacağı bir çalışma içinde olmamızı diliyorum.
 
Saygılarımla.

Kurumsal
64x64

Başkandan

Devamı...
64x64

Editörden

Devamı...
64x64

Yönetim Kurulu

Devamı...
64x64

Denetleme Kurulu

Devamı...
64x64

Onur Kurulu

Devamı...
64x64

İl Temsilcilerimiz

Devamı...
64x64

Üyelerimiz ve YİK Üyeleri

Devamı...
64x64

Tüzük

Devamı...

Yönetim Kurulumuz

baskan

Videolar

  • Sağlık İletişimi Sempozyumu 2016
  • Haber Ajanslarının Sağlık Haberciliğine Bakışı
  • Sağlık Haberlerinde Damgalama ve Etik
  • Basının Sağlık Haberlerine Bakış Açısı

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Etkinlik Takvimi