Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD)

LOKMAN HEKİM HASTANELERİ İLE PROTOKOL METNİ

Haberler

LOKMAN HEKİM HASTANELERİ İLE PROTOKOL METNİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR   :

1.1. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (Özel Lokman Hekim Hastaneleri)

Adres: Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler – Altındağ / Ankara

Telefon : 0312 331 51 59  Faks : 0312 331 67 79

(Sözleşmede Sağlık Kurumu olarak anılacaktır.)

1.2. SAĞLIK MUHABİRLERİ DERNEĞİ

Adres : Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Cevat Muratal İşmerkezi 112/21 Balgat-ANKARA

Telefon : 0312 472 73 40

(Sözleşmede Dernek olarak anılacaktır)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

2.1. Bu anlaşma ile Dernek üyeleri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının Sağlık Kurumundan Beslenme-Diyet, Check up,Diş Hastalıkları,Plastik Cerrahi ve Kozmetoloji alanlarında alacakları hizmetlerde indirim oranları ve ödemelere ilişkin esaslar tanımlanmıştır.

3. GENEL HÜKÜMLER:

3.1. Dernek üyeleri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları(birinci derece alt soy ve üst soya kadar) Dernek’e ait kimlik belgesi ve resmi kimlik belgesi ile Sağlık Kurumuna başvuru yaparak işlemlerini yapabilecektir. Dernek’e ait kimlik belgesi olmayanlara sağlık kurumu hiçbir işlem yapma yükümlülüğü altında değildir.

3.2. Dernek üyeleri, Sağlık Kurumundan yalnız Beslenme-Diyet, Check up, Plastik Cerrahi, Kozmetoloji ve Diş Hastalıkları branşlarında indirimli olarak faydalanabileceklerdir.

3.3. Sağlık Kurumu tarafından Dernek üyelerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik kategorisinden %10 ayrıca  “Ücretli Hasta” kategorisinden Beslenme -Diyet branşında %10, Diş Hastalıkları branşında %10, Plastik Cerrahi branşında %10, Kozmetoloji uygulamalarında %10 ve check up işlemlerinden ise %30 indirim uygulanacaktır. Sağlık kuruluşu sunacağı hizmetlerin bedelini tek başına belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Dernek buna itiraz edemez.

3.4. Dernek Üyeleri ödemeyi; hizmet sonrasında, kredi kartı ya da nakit olarak yapabilir. Ücret, hizmet alan Dernek Üyeleri tarafından ödenecektir. Dernek Üyeleri adına tahakkuk eden ücretten, Dernek hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ödeme yapılmaması halinde Sağlık Kurumu hizmet vermekten imtina edebilir. Hizmet verilmesine rağmen ödeme yapılmadıysa Kurum, talep halinde ödeme yapmayan personelinin adres iletişim ve kimlik bilgilerini Sağlık Kurumu ile paylaşmayı kabul ve taahhüt eder.

3.5. Dernek, Sağlık Kurumu ile yapmış olduğu anlaşmayı, personelinin indirimli hizmet alabileceği branşları ve indirim oranlarını kendi personeline duyuracaktır/kendi personeline duyurulmasını sağlamak adına Sağlık Kurumu tarafından stand açılmasına ve/veya broşür dağıtılmasına müsaade edecektir.

4.   ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarafların iş bu sözleşme altındaki adresleri yasal tebligat adresleri olup, gerektiğinde adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olup taraflar Teb K.35.madde uyarınca tebligat yapılmasına muvafakat ederler.

5.    SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI –SÜRESİ-FESHİ-UZATILMASI

5.1. İş bu sözleşme ekleri ile ayrılmaz bir bütün halinde 03/01/2014tarihinde taraflarca iki nüsha olarak imzalanmış olup 03/01/2015 tarihine kadar geçerlidir.

5.2. Sağlık Kurumu’nun Dernek’e iş bu sözleşmenin feshine dair yazılı bildirimde bulunması halinde sözleşme, sürenin bitimi beklenmeden kendiliğinden, tebligatın ulaştığı tarihte derhal son bulur.

5.3. Taraflardan birisi, iş bu sözleşme süresinin sona erme tarihinden bir ay önceye kadar yazılı olarak sözleşmeyi uzatmayacağına dair bildirimde bulunmaması halinde ise sözleşme bir (1) yıl daha uzamış sayılır. Sonraki yıllarda da sözleşmenin uzamasına dair bu hüküm uygulanır.

6.    SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ-ÇOĞALTILMASI

6.1. İş bu sözleşme, 6 maddeden oluşmaktadır. Taraflarca iki nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalanması sebebiyle damga vergisi doğması halinde taraflarca yarı yarıya/eşit olarak karşılanacaktır.

6.2. Bu sözleşme ve sözleşme konusu olan yapılan işlemler gizlidir. Hiçbir suretle kopyalanmaz ve 3. Şahıslara verilemez.

6.3. Tarafların karşılıklı oluru olmadan sözleşme maddelerinde değişiklik, iptal veya ilave yapılamaz. Değişiklik yapılması halinde değişikliğin yapıldığı yeni bir sözleşme hazırlanır ve taraflarca imzalanır. Eski sözleşme bu haliyle fesih edilmiş sayılır.

6.4. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Hastanenin kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini, Hastanenin kanuni defter ve bilgisayar kayıtlarının kati ve münhasır delil teşkil edeceğini defterlerin usulüne uygun tutulduğu hususunda TTK’nun 83. Maddesi uyarınca yemin teklifi hakkından feragat ettiğini ve bu maddenin HUMK 267. Maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

 

Sağlık Muhabirleri Derneği                                       Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi                                        Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

Cevat Muratal İşmerkezi 112/21                                Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad.No:17

Balgat-ANKARA                                                          İskitler – Altındağ / Ankara

 

 

Adı Soyadı                                                                 Adı Soyadı

 

İmza / Kaşe                                                                İmza / Kaşe

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Teröre sert tepki...

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısı sonucunda şahadete ulaşan 44 şehidimizin ve çok sayıda yaralımızın olması Türk milletini derinden üzmüştür. Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) olarak bu terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyoruz.

Unutulmamalıdır ki; Birliğimizi, devletimizi ve insanımızı hedef alan, milletimizi yılgınlığa sürüklemeyi amaçlayan saldırılara karşı dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Türk milletinin 15 Temmuz ve öncesinde de defaten gösterdiği cesaret ve feraset, teröre asla boyun eğmeyeceğimizin ispatıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle ve devletiyle bir bütündür. Türk milleti kendisine yöneltilen bu alçakça saldırılar karşısında sağduyusunu, metanetini ve inancını asla kaybetmeyecektir. Vatanımızı ve birliğimizi koruyacağız ve üzerimize düşenleri yapacağız.

Şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz Türk milletine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) Yönetim Kurulu

DEVAMI

SMD´den Fetö´nün Darbe Girişimine Tepki

DEVAMI

Yönetim Kurulumuz

baskan

Videolar

  • Sağlık İletişimi Sempozyumu 2016
  • Haber Ajanslarının Sağlık Haberciliğine Bakışı
  • Sağlık Haberlerinde Damgalama ve Etik
  • Basının Sağlık Haberlerine Bakış Açısı

Foto Galeri

  • Deneme Kategori Başlığı 6
  • Deneme Kategori Başlığı 5
  • Deneme Kategori Başlığı 4
  • Deneme Kategori Başlığı 3

Etkinlik Takvimi